sobota, 7 maja 2016

czas Pierwszej Komunii Świętej to dla każdego młodego człowieka jest bardzo ważny
cała gama różnych przeżyć, przemyśleń i nowych doświadczeń, ale przy te okazji również prezenty i upominki
ja dziś prezentuję dwa box-y, którymi takiego młodego człowieka można obdarować.